Wspomnienia Antoniego Sypka

20 stycznia 2020

ZATARG Z PLEBANEM O ŚCIEŻKĘ I PŁOT GRANICZNY

4 marca 1938 r. kilkudziesięciu chłopów z Przebendowa i Wadowic Górnych wystosowało oświadczenie, przesłane do Kurii Biskupiej w Tarnowie oraz do Starostwa w Radomyślu, w którym m.in. czytamy:

/…/ Oświadczamy, że ścieżka prowadząca obok cmentarza parafialnego, a z drugiej strony gruntu plebańskiego, stanowiąca niegdyś własność Dawida i Reginy Lindów, a prowadząca od strony Wampierzowa w stronę gościńca i kościoła w Wadowicach Górnych, jest przez publiczność używana od czasów dawnych i przez naj-starszych ludzi niepamiętnych. Przejście ścieżką nigdy nie było przez poprzedniego właściciela zakazane. Nie ustąpimy z chodzenie tą ścieżką choćby dlatego, że dla wielu jest to krótsza droga do kościoła /…/

Pełny tekst po kliknięciu na fotkę.


Sypkowie z Wampierzowa

16 grudnia 2019

Sypkowie z Wampierzowa - genealogia (5)

Jak już wspominałem w księgach metrykalnych parafii Wadowice Górne chłopskie rodziny Sypków są wykazywane od początku prowadzenie tych ksiąg, czyli od 1777 r. Osobliwie najwięcej Sypków mieszka w Wampierzowie, co tu gadać najludniejszej wsi parafii. W XIX-wiecznych słownikach statystycznych, topograficznych, geograficznych Galicji, Wampierzów wymieniany jest razem z przyległymi do niego Zabrniem, Józefowem i Przebendowem. Poniżej inne, najczęściej spotykane nazwiska wampierzowskich rodzin chłopskich z końca XVIII w., czyli ponad 200 lat temu...    czytaj cały tekst


Wybrańcowie z Wampierzowa

27 listopada 2019

Sypkowie z Wampierzowa - genealogia (4)

WYBRAŃCOWIE


Marianna, moja zamordowana prababka, pochodziła z Wybrańców. W chwili tragicznej i strasznej śmierci mogła mieć pod 30-tkę. Urodziła się w 1870 r. Dopóki nie odnajdę daty śmierci, dopóty nic o morderstwie nie będę wiedział. Same domysły. Nie wiem jak wyglądała, jakie miała włosy, oczy, wzrost. Czy była jakoś ogarnięta, czysta, opiekuńcza. Czy po prostu jak większość ówczesnych młodych wiejskich kobiet ciężko pracowała, albo na ojcowskim gospodarstwie, albo we dworze, czy u bogatszego gospodarza z Wampierzowa.

Pod koniec XIX w. gospodarstwa wiejskie często były już tak rozdrobnione, że małorolni nie mogli się wyżywić ze swoich 2-3 hektarów. Taka rola zapewniała im wyżywienie na kilka miesięcy w roku. Dlatego małorolni zatrudniali się albo u bogatszych gospodarzy, albo we dworze, albo zadłużali u Żydów swoją nędzną gospodarkę i wegetowali na granicy głodu. Zaborca swoją polityką rolną w Galicji doprowadził w XIX w. do zmiany struktury wsi...    czytaj cały tekst


Józef Sypek ur. Wampierzów

13 listopada 2019

Sypkowie z Wampierzowa - genealogia (3)

Maleńki Józef Sypek w jednej chwili został bez rodziców. Jego mama Marianna nie żyła, zamordowana. Ojciec Jan został aresztowany po morderstwie i już nie wrócił. Chłopczyka wzięli na wychowanie Jan i Apolonia Wybraniec. Jan Wybraniec był bratem Marianny, wujkiem dziecka.
Nurtuje mnie jedno. Ile dziadek miał wtedy lat? Nie dowiem się, jeżeli nie poznam daty owego morderstwa. W moim domu rodzinnym mówiło się, że był mały. Mały, czyli ile miał lat? Trzy, pięć, siedem?

Mogę się domyślać, że Jan Wybraniec został opiekunem prawnym małego chłopca. Józef chodził zapewne do szkoły w Wampierzowie, ukończył kilkuklasową szkółkę ludową. I teraz kolejna niewiadoma. Któregoś roku opuścił dom wujostwa i przybył do Tarnowa? Przypomnijmy, urodził się w 1895 r. W 1910 r. miał 15 lat i wówczas mógł udać się do Tarnowa na praktykę zawodową do tarnowskiego blacharza i kowala jednocześnie. ...    czytaj cały tekst


Wampierzów

29 października 2019

Sypkowie z Wampierzowa - genealogia (2)

Mój pradziadek Jan Sypek w okrutny sposób zamordował, na Budzyniu przy karczmie, moją prababkę Mariannę. Ofiara pozostawiła synka, kilkuletniego chłopczyka, mojego dziadka Józefa. Przyczyny morderstwa nie są mi znane, nie odnalazłem nigdy akt sądowych. Nie wiem, czy proces toczył się w Sądzie Obwodowym w Tarnowie, czy w Sądach Karnych w Krakowie czy we Lwowie. Sprawa dotyczyła przecież morderstwa. Sąd Powiatowy w Radomyślu zajmował się drobniejszymi wykroczeniami czy przestępstwami. W naszej opowieści musimy się teraz trochę cofnąć... czytaj cały tekst


Wampierzów

27 września 2019

Sypkowie z Wampierzowa - genealogia (1)

/.../ Gniazdem rodzinnym Sypków jest wieś Wampierzów. Oczywiście w końcu XVIII w. także w sąsiednich wsiach mieszkają rodziny o tym nazwisku, ale z moich badań wynika, że najwięcej Sypków na przełomie XVIII i XIX w. mieszka właśnie w Wampierzowie. Stąd moja hipoteza, że wieś była matecznikiem wszystkich Sypków z tego terenu.
W końcu XVIII w. żyją w Wampierzowie cztery rodziny noszące nazwisko Sypek. Mam na myśli rodziny rozrodcze, czyli takie, w których rodzą się dzieci. Zapewne od jednej z tych rodzin wywodzi się moja linia... czytaj cały tekst


Waleria Wybraniec - strażniczka katedry lwowskiej

25 sierpnia 2019

Waleria Wybraniec - strażniczka katedry

Niniejszą publikacją rozpoczynamy - miejmy taką nadzieję - dłuższy cykl wspomnień Antoniego Sypka z Tarnowa o miejscach i ludziach z naszego terenu.

Kim była tytułowa strażniczka katedry lwowskiej, Waleria Wybraniec i kim jest Antoni Sypek - dowiesz się "klikając" na fotografię.


Strona główna portalu


Antoni Sypek

Z korespondencji prowadzonej z Panem Antonim dowiadujemy się, że:

Moi przodkowie pochodzą z Wampierzowa. Jan Sypek mój pradziadek urodził się około 1871 r. w Wampierzowie, jako syn Michała. Przed 1895 r. poślubił Mariannę Wybraniec. W 1895 r. urodził się mój dziadek Józef Sypek i po nim prawdopodobnie siostrzyczka. Dziadek mój mając kilkanaście lat przybył do Tarnowa około 1910 r. wyuczył się blacharstwa i ożenił z Marią Kołodziejową. Z tego związku był mój ojciec i jego siostra Kazimiera.

O niezwykłej osobowości pana Antoniego można dowiedzieć się także ze stron internetowych - poniżej publikacja z www.kultura.tarnow.pl/wydarzenie/antoni-sypek/

Antoni Sypek urodził się w Tarnowie w 1946 r. W 1966 r. ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, kierunek historia. Nauczyciel, wychowawca, historyk oświaty tarnowskiej, historyk miasta i regionu, działacz społeczny i samorządowy, animator kultury.

Autor m.in: Karol Kaczkowski (1990); Przewodnik po Starym Cmentarzu cz. I (1991), Przewodnik po Starym Cmentarzu cz. II (1994), Przewodnik po Starym Cmentarzu cz. III (2000); Dzieje Bursy św. Kazimierza w Tarnowie (1991); Jakub Bojko z Gręboszowa (1993); Szkoła Męska im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie 1784-1966 (1994); Szkoła Żeńska im. J., Słowackiego na Grabówce (nie opublikowana); Energetyka Tarnowska (1997); III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie 1897-1997 (1997); Miejska Kasa Oszczędności w Tarnowie 1861-1996 (1998); I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 1945-1966 (2001), Szkoła Podstawowa im. K. Hoffmanowej w Tarnowie 1853-2003 (2003) Mój Tarnów (2005, II wyd. rozszerzone 2007); Dzieje Szpitala Starego w Tarnowie 1998-2008 (2008); Kawiarnia Tatrzańska. Życie towarzyskie Tarnowa XIX-XX w. (2012).

Współredaktor Żywota św. Kingi (1994), książki, która była prezentowana Papieżowi przed procesem beatyfikacji św. Kingi. Opracował także liczne monografie. Autor wielu genealogii rodzin tarnowskich. Założyciel i prezes Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie oraz organizator corocznych kwest na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu. Autor kilkuset artykułów i reportaży historycznych na łamach prasy regionalnej i ogólnopolskiej. Członek założyciel Tarnowskiego Towarzystwa Kulturalnego, sekretarz TTK, współautor Rocznika Tarnowskiego.

Warto wspomnieć, że Pan Antoni jest członkiem wspierającym Towarzystwa Historyczno - Regionalnego w Wadowicach Górnych.
Salon Urody | szkoy | Paranormalny Portal Spoecznociowy | biuro rzeczy znalezionych | mycie okien