Witamy w Krainie Gier Logicznych

Wieś tematyczna krok po kroku I:

Wsie tematyczne tworzone są, by w nich na nowo zarabiać. Wieś przekształca się w coś w rodzaju firmy. Formalnie nią nie jest, ale w praktyce wiele wsi tematycznych upodabnia się do nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw.

Temat specjalizacji

Podłoże specjalizacji wsi powinno być pojemne, nośne, mocne i wiązać się z tym, co jest dla niej charakterystyczne, oryginalne. Nadmiar dziwności może jednak budzić sprzeciw mieszkańców i ograniczać liczbę klientów. Kiedy brak własnego pomysłu można go pożyczyć od innych wsi. W przypadku wsi tematycznych nie trzeba, jak na razie, płacić za pożyczenie pomysłu na specjalizację.

Przeciwnie, wsie tematyczne mające wspólny temat współpracują ze sobą, tak jak: miasta i wsie książek, wsie dziecięce, wsie wina, wsie bocianie, miejscowości kowalskie. Wynika to ze specyfiki wsi tematycznych, różnej, mimo wszystko, od specyfiki firm oraz z tego, że nie ma ich zbyt wiele, są od siebie oddalone i nie musza ze sobą konkurować.

Temat powinien być wiarygodny: w wiosce chleba zawsze można kupić chleb i odwiedzić piekarnię, w wiosce maków powinna nas otaczać "makowatość". Nasz klient ma szybko rozpoznać, że trafił do tej właśnie, jedynej wsi. Z tematem powinni się identyfikować mieszkańcy wsi. Najlepiej by było, gdyby się do niego w jakiś sposób dopasowali, np. przez wystrój ogrodów...


czytaj całość...


Wieś tematyczna krok po kroku II:

Śledząc sposoby tworzenia istniejących wsi tematycznych możemy dojść do wniosku, że powstawały one w różnych okolicznościach i na różne sposoby. Różnice te biorą się z odmienności regionalnych, z różnych programów rozwoju obszarów wiejskich, z poziomu kapitałów rozwojowych poszczególnych wsi. Wynikają one także z samego tematu specjalizacji oraz z dynamiki procesów społecznych i gospodarczych. Świat zmienia się tak szybko, że coś, co było dobre jeszcze dziesięć lat temu, dzisiaj nie musi być skuteczne. Rozwiązania sprawdzone w jednej części Polski, nie będą działać w innej.

W odróżnieniu od analizy stanu wsi, która towarzyszy zwykle tworzeniu strategii rozwoju nie musimy interesować się wszystkim, nie szukamy też słabych stron, nie koncentrujemy się na problemach. Teraz szukamy czegoś, co może być punktem wyjścia do tworzenia specjalizacji oraz jej zapleczem, uzupełnieniem, rozwinięciem. To coś nie musi być, na pierwszy rzut oka, bardzo szczególne, może się wiązać z tym, co zwykłe pospolite, np. z tradycjami w jakiejś dziedzinie rolnictwa: uprawy tytoniu, chmielu, marchwi, cebuli, ziemniaków, ziół, czosnku, fasoli, dyni; hodowla krów, owiec, koni, gęsi, kaczek itd. Tylko teraz nie patrzymy już tak bardzo na wydajność, tony, sztuki i hektary, a bardziej interesują nas dodatkowe wartości ze sfery kultury. W wiosce czosnkowej dalej uprawiamy czosnek, ale zaczynamy kierować się w stronę dodatkowych zajęć, usług i imprez związanych z czosnkiem...


czytaj całość...


PODPATRUJEMY WIOSKI TEMATYCZNE

15 lipca 2010 - „Jurapark” Bałtów

Park dinozaurów prowadzony przez Stowarzyszenie „Delta”
Była to poglądowa wizyta, obserwowanie funkcjonowania wioski "okiem turysty". Poznaliśmy historię powstania „Juraparku”, zwiedzaliśmy park dinozaurów i muzeum, oraz uczestniczyliśmy w ścieżce edukacyjnej. A potem atrakcje na placu zabaw.      zobacz fotogalerię15 – 17 września 2010 - woj. zachodniopomorskie

Sierakowo Sławieńskie - WIOSKA HOBBITÓW
Paproty - WIOSKA LABIRYNTÓW I ŹRÓDEŁ
Iwięcino - WIOSKA KOŃCA ŚWIATA

„WIOSKI TEMATYCZNE DOBRĄ PRAKTYKĄ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ” – UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE”

Cel główny wizyty studyjnej:
Prezentacja dobrych praktyk z zakresu wiosek tematycznych jako form aktywizowania społeczności wiejskiej oraz realizowania ekonomii społecznej, przekazanie praktycznej wiedzy i doświadczenia „z pierwszej ręki” z zakresu tworzenia wioski tematycznej, rozwoju przedsiębiorczości społecznej, animowania/aktywizowania środowiska lokalnego.

Cele szczegółowe wizyty studyjnej:
1) Zapoznanie się z inicjatywami z zakresu rozwoju przedsiębiorczości społecznej w małych lokalnych społecznościach wiejskich zrealizowanych w formie wiosek tematycznych, powstałych w projektach Equal na terenie województwa zachodniopomorskiego.
2) Inspirowanie/animowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów społecznych, koordynatorów, pracowników samorządowych do społecznego rozwoju.
3) Wzrost wiedzy z zakresu integracji i aktywizacji społecznej.
4) poznanie dobrych praktyk z zakresu rozwoju aktywizacji i animacji lokalnych ,środowisk wiejskich.


Wioska Końca Świata, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino, Gospodarstwo Agroturystyczne „Podwórzec Czasu”
Tematyka: poznanie liderów aktywności – sołtys i radny; ewolucja zakresu działań od mini przedszkola, poprzez miejsce stałych spotkań społeczności aż do wioski tematycznej. Sukces bazujący na włączaniu różnych grup społecznych i wiekowych oraz partnerstwa z samorządem.      zobacz fotogalerię

Wioska Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim prowadzona przez Stowarzyszenie „Hobbiton”
Tematyka: Prezentacja działalności stowarzyszenia Hobbiton działającego w sferze turystyki i znanego zarówno w kraju jak i za granicą. Przykład przedsiębiorczości społecznej przynoszącej dochód , która rozwinęła się we wsi o niskim potencjale społecznym i gospodarczym. Pokazanie procesu rozwoju społeczności wiejskiej dzięki pracy zespołowej, inicjatywie grupy pasjonatów, determinacji i innym wartościom. Prezentacja wioski: fabularna gra terenowa” Hobbit czyli tam i z powrotem”.
zobacz fotogalerię

Wioska Labiryntów i Źródeł w Paprotach - prowadzona przez Stowarzyszenie Miłośników Pradoliny Grabowej.
Tematyka: wykorzystanie terenów rolnych jako miejsca edukacji dzieci i młodzieży. Sołtys jako lider aktywności lokalnej. Dywersyfikacja działalności rolniczej w kierunku innowacji turystycznej. Prezentacja dobrej praktyk i - gry terenowe w paprockich labiryntach.      zobacz fotogalerię . Gry i zabawy na wolnym powietrzu      zobacz fotogalerię.

Warsztaty szkoleniowe cz.I:Jak osiągnąć życiowy sukces? – komunikacja interpersonalna, potrzeby ludzkie, samorozwój - samodyscyplina - samosterowność - rozwój osobowościowy lidera społecznego”

Warsztaty szkoleniowe cz.II: szkolenie nt: „ Wioski tematyczne - szansą rozwoju społeczności wiejskiej”
NASZE WARSZTATY

12-14 listopada 2010 - Biały Dunajec
oraz: Nowy Sącz, Zakopane, Krościenko

Szkolenie - integracja grupy - propagowanie gier logicznych      zobacz fotogalerię

Tworzenie własnych projektów produktów turystycznych

- Gra terenowa z elementami zabawowymi "Smerfna wioska" - grupa w składzie: Wojciech Bigda, Sylwia Kościelna, Elżbieta Krzyżek, Agata Niedbała, Agnieszka Opałacz - pod kierunkiem Małgorzaty Krzyżek.

- "Bajkowe muzeum" z elementami starych gier i zabaw - grupa w składzie: Paweł Grzanka, Ewa Kręcigłowa, Paweł Midura, Izabela Naprawa, Damian Rugała - pod kierunkiem Dagmary Robak.

- Gry i zabawy dla dzieci z elementami logicznymi do realizacji w pomieszczeniach - grupa w składzie: Aleksandra Lonczak, Klaudia Pietras, Magdalena Robak, Patrycja Robak, Adrian Leś - pod kierunkiem Edyty Guła.

- Gry i zabawy na każdą porę roku - grupa w składzie: Martyna Bednarz, Justyna Filip, Karolina Jaźwiec, Wiktoria Rybak, Angelika Tabaka - pod kierunkiem Krzysztofa Nagasia.

- Gra terenowa "Wyprawa po złotego króla" - nauka ruchów szachowych w terenie z elementami baśniowymi - grupa w składzie: Magdalena Brzostecka, Paulina Dubiel, Kinga Kramarz, Anna Pietras, Mariola Strycharz - pod kierunkiem Adama Krawca.
Wizyta studyjna w dniach 4 - 6 maja 2011 w Hołownie i Zaliszczu

W dniu 20 kwietnia 2011 r. Klub Gier Logicznych "Szarotka" Wadowice Górne otrzymał informację o przyznaniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz - Biuro PPWOW w Warszawie środków finansowych na przeprowadzenie wizyty studyjnej w gminie Podedwórze - Kraina Rumianku w Hołownie i Wioska Dyniowa w Zaliszczu

pn. "Poznajemy dobre praktyki w tworzeniu wiosek tematycznych".

Przyznana kwota: 11.180,00 zł.


zobacz szczegółową relację
Wprowadzenie
W dzisiejszych czasach wyczerpują się dotychczasowe zasoby i możliwości wsi związane z rolnictwem, co skutkuje utratą miejsc pracy i opuszczaniem wsi przez młodzież. Wieś przestaje być ciekawym miejscem, traci swój charakter, swoją dotychczasową tożsamość. Dotyczy to w głównej mierze wsi leżących z dala od miast i dobrych dróg, pozbawionych wyraźnych atrakcji turystycznych. Mieszkańcy takich wsi mówią przeważnie: tu nie ma nic ciekawego, tu nie ma perspektyw. W takich miejscach nie ma się już czym pochwalić i o czym opowiadać.

W coraz większym stopniu trendy rozwojowe wyznaczane są przez miasta. W dodatku miasta na tyle atrakcyjne i bogate by ściągać i zatrzymywać ludzi należących do klasy kreatywnej. Wieś, szczególnie marginalna, z coraz większym trudem dopasowuje się do wyzwań współczesności. Rolnictwo z jego otoczeniem będące jeszcze do niedawna podstawą utrzymania większości mieszkańców wsi zatrudnia ich coraz mniej. Usługi i handel uciekają do miast i na ich obrzeże. Otwarcie granic i łatwość w komunikowaniu się sprzyjają wyjazdom młodzieży za granicę. Wieś w coraz większym stopniu pozbawiana jest miejsc pracy oraz podstawowych usług, handlu, szkół i ludzi.

Wydaje się, że podstawą współczesnej odnowy wsi powinno być myślenie o jej gospodarce o sposobach na zarabianie dla mieszkańców wsi, bo od tego zależy czy i kto na wsi zechce pozostać lub do niej przybyć. Stąd tak ważne są nowe pomysły na pracę i ich realizacja. Nie chodzi o to, by wieś robiła coś zupełnie nowego, ale o to, aby zaczęła wykorzystywać to, co posiada – jako produkt do sprzedaży na zewnątrz.

Wiele mówi się ostatnio o ekonomii społecznej, czy też – co jest pojęciem równoznacznym – przedsiębiorczości społecznej. Do tej pory samorząd nie był zainteresowany wspieraniem organizacji pozarządowych czy też rozwojem ekonomii społecznej. A przecież wsparcie III sektora w obszarze ekonomii społecznej może przynieść wiele dobrego dla lokalnej społeczności; może wesprzeć samorządy, zarówno w rozwiązywaniu problemów, jak i w rozwoju. Instrumenty ekonomii społecznej w zakresie rozwoju gminy i rozwiązywania jej problemów mogą szczególnie wspomóc tworzenie dodatkowych możliwości zarobkowych, integrację społeczną, pozyskiwanie środków zewnętrznych, przeciwdziałanie ucieczce młodych czy aktywizację zawodową i społeczną starszych mieszkańców wsi. Działalność podmiotów ekonomii społecznej dla jednostki samorządu terytorialnego może przynieść zatrzymanie odpływu młodych ludzi a także wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców czy też powstanie nowych partnerów szczególnie zainteresowanych rozwojem społeczności lokalnej.

Dla rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym niezbędne jest stworzenie dobrego klimatu; konieczne jest zaufanie społeczne do urzędu, że wesprze rozpoczętą działalność; zaufanie do przedsiębiorców, że potraktują powstający podmiot ekonomii społecznej jako partnera do współpracy i zaufanie do innych podmiotów z trzeciego sektora, że będą chciały zarówno wykorzystać potencjał tego podmiotu jak i traktować powstały podmiot jako partnera.

Nową ale zdobywającą coraz większą popularność, formą przedsiębiorczości społecznej są wioski tematyczne.

Wioska tematyczna, czyli miejscowość, której mieszkańcy zdecydowali się na specjalizację w wybranej dziedzinie. W takich wsiach zaczyna się często robić coś, czego jeszcze dotychczas nie robiono, lub nie robiono tego w takim rozmiarze i taki sposób. Temat zależy od pomysłowości mieszkańców i jego powiązaniu z miejscowością – historią, legendą, krajobrazem, specjalizacją rolniczą, umiejętnościami mieszkańców itp. Najważniejszy jest tu pomysł. Taką więc trzeba więc najpierw wymyśleć. Jest to jeden ze sposobów ożywiania gospodarki wiejskiej. Zaletą tego programu jest to, że nie wymaga dużych pieniędzy, przynajmniej na początku, i angażuje wielu mieszkańców. Można go wprowadzić w większości wsi, nawet tam, gdzie na pierwszy rzut oka nie ma nic ciekawego. Wsie tematyczne kierują się w stronę nowej gospodarki, szukają nowych możliwości zarabiania poza rolnictwem. Każdy ma tu swoją rolę do wypełnienia. Tworzy się łańcuch powiązań, w którym każdy ma swoją „działkę”.

Z doświadczeń związanych z tworzeniem wiosek tematycznych w Polsce wynika, że najbardziej przychylnie do niekonwencjonalnych pomysłów nastawiają się ci mieszkańcy wsi, którzy nie mają za wiele do stracenia, a widzą szansę, mają nadzieję na zmianę swego losu. Inną grupą, dającą spore szanse na sukces, jest zainteresowanie i zaangażowanie młodzieży. Natomiast bardziej uprzywilejowani mieszkańcy wsi, bogatsi rolnicy, radni, sołtysi, wójtowie, stawiają częściej opór, gdyż boją się utraty swej korzystnej pozycji, jaką zapewniają im istniejące warunki społeczno - gospodarcze. Tym, którym na wsi w miarę dobrze się powodzi boją się sukcesu i rosnącej popularności działaczy, innowatorów społecznych, szefów stowarzyszeń, prężnych przedsiębiorców, gdyż postrzegają w nich potencjalnych konkurentów w wyścigu o władzę.

Mamy już w Polsce sporo takich wiosek – ich nazwy same mówią za siebie. I tak na przykład: Wrzosowa Kraina, Wioska Grzybowa, Wioska Miodowa, Ptasia Wioska, Kraina Rumianku, Wioska Dyniowa, Cudowny Świat Krasnali, Dziki Zachód, Wioska Strachów, Wioska Chleba z Przygodą, Przysiółek Pacowa Chata, Wieś Ducha Puszczy, Kraina Słowian, Kraina Fantazji, Wioska Kaperska, Wioska Cesarska, Wioska Dobrej Energii, Wioska Labiryntów i Źródeł, Wioska Hobbitów, Kraina Bajek i Rowerów, Wioska Końca Świata.

Dlaczego więc nie mogłaby powstać „Kraina Gier Logicznych”…?
Opracowano na podstawie tekstów Wacława Idziaka: "Odnowa wsi", "Wsie tematyczne" i innych...
COPYRIGHT BY    krawiec-adam.pl      WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Salon Urody | alveo | czadowy sklep dla kobiet | retsuz | nici