Nazywam się Adam Krawiec. ur. w r. 1961. Mieszkam w miejscowości Wadowice Górne w powiecie mieleckim.

Ukończyłem trzyletnią Zasadniczą Szkołę Przyzakładową w Mielcu i trzyletnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Ropczycach. Zaznaczyłem także swoją obecność na trzech uczelniach: Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - wydział teologiczny dla świeckich (3 lata), Politechnice Rzeszowskiej - wydział zaoczny zarządzania i marketingu (2 lata) oraz Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Mielcu - wydział zaoczny ekonomii i zarządzania - specjalność: gospodarka regionalna i turystyka. Tą ostatnią uczelnię ukończyłem. Pracę dyplomową pisałem na temat: Stan i perspektywy rozwoju subregionu mieleckiego w świetle podstawowych uwarunkowań.

Nie ukrywam, że lubię zdobywać wiedzę, czasami nawet dla samego faktu uczenia się. Obecnie, z powodu ograniczonego czasu wolnego, korzystłem głównie z kursów Europejskiej Szkoły Kształcenia Korespondencyjnego. Mam już dyplom ukończenia kursu języka włoskiego dla średnio zaawansowanych, kurs dziennikarstwa, astrologii oraz kursu języka arabskiego dla początkujących. Niejako z konieczności poznaję również tajniki języka html i projektowania stron www. Od czasu do czasu także coś piszę - publikuję swoje teksty głównie w prasie lokalnej.
Dwuletnią służbę wojskowa odbyłem w pułku inżynieryjno - budowlanym w Bochni. Z pracą bywało różnie. W WSK PZL Mielec pracowałem w różnych okresach - raz jako ślusarz-mechanik, raz jako monter płatowców i śmigłowców. Byłem także referentem ds. rozliczeń w Banku Spółdzielczym w Wadowicach Górnych oraz monterem kotłów wysokoprężnych i turbin w Nowej Hucie. Nieobcy mi jest również status bezrobotnego, którym byłem przez 3 lata; przez pewien okres handlowałem również z kolegą po bazarach. Od 1993 roku pracuję w Urzędzie Gminy w Wadowicach Górnych, aktualnie jako inspektor ds. inwestycji liniowych.


Polityką interesowałem się przez większość życia. W szkole średniej, w mrocznym okresie stanu wojennego 1981/1982 - założyłem Niezależne Zrzeszenie Uczniowskie "Świt", w tym też okresie wstąpiłem do młodzieżówki KPN-u. W latach osiemdziesiątych byłem współzałożycielem Apostolskiej Wspólnoty Parafialnej "Solidarni" oraz Gminnego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Wadowicach Górnych i przewodniczyłem obydwu tym organizacjom. Pod koniec lat osiemdziesiątych działałem w podziemnej strukturze NSZZ "Solidarność" WSK PZL Mielec, zajmując się między innymi poligrafią i kolportażem. Byłem członkiem tajnej, a po ujawnieniu się także jawnej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" WSK PZL Mielec i OBR SK Mielec.
W roku 1989 współorganizowałem w Mielcu komórkę Konfederacji Polski Niepodległej, pełniąc najpierw funkcję zastępcy, a następnie kierownika Rejonu Działania KPN Mielec - Kolbuszowa. W 1993 r. zostałem mianowany Szefem Tarnowskiego Okręgu KPN. Dwa razy, bez powodzenia, kandydowałem do sejmu RP z listy KPN; zostałem natomiast wybrany na radnego Rady Gminy Wadowice Górne na kadencję 1994 - 1998 oraz na radnego Rady Powiatu Mieleckiego na kadencję 1998 -2002. W latach 2001 - 2002 pełniłem funkcje sekretarza Zarządu Powiatowego RS AWS w Mielcu, byłem także delegatem na Zgromadzenie Regionalne RS AWS w Rzeszowie.


W 1993 roku, wraz z przyjaciółmi, powołaliśmy do istnienia Fundusz Misyjny, którego celem było między innymi organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla przebywającego na placówce misyjnej w RPA naszego kolegi, ks. Mariana Midury. Działalność Funduszu szybko osiągnęła rangę ponadlokalną, a najbardziej spektakularnym działaniem były coroczne festyny charytatywne na rzecz misji i polskich misjonarzy. Przez 10 lat byłem prezesem tego Funduszu. Od 17 lipca 2009 r. pełnię funkcję Prezesa Zarządu Klubu Gier Logicznych "Szarotka" Wadowice Górne, który został zarejestrowany w ewidencji stowarzyszeń Starosty Powiatu Mieleckiego jako stowarzyszenie kultury fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej.


Statystyki www

Interesują mnie również dawne dzieje mojego regionu, fotografia, turystyka górska oraz stare zamki i twierdze.
Ponadto, szachy - z jednej strony oraz magia i ezoteryka - z drugiej - to oddzielne krainy moich długoletnich zainteresowań.

Zajmuję się także propagowaniem wolontariatu, głównie wśród młodzieży.


Poza wymienionymi wyżej zainteresowaniami jest jeszcze pasja poszukiwania i kolekcjonowania staroci. Głównie zajmuję się drobnymi rzeczami typu: stare książki, fotografie, pocztówki, dokumenty, dewocjonalia, numizmaty, ozdoby i tym podobna drobnica.

Moim terenem poszukiwań są przede wszystkim aukcje internetowe, strychy starych domów; idące powoli w zapomnienie lecz rządzące się swoimi prawami wiejskie bazary i jarmarki oraz antykwariaty. Z czasem zacząłem wyprzedawać niektóre zbiory, kolekcje i znaleziska.

Kiedy zorientowałem się, do jakiego stopnia pochłonęła mnie ta pasja, chcąc być w zgodzie z prawem zarejestrowałem jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Krawiec Adam - Antykwariat i Starocie.

I to by było na tyle.

POWRÓT           KONTAKT
High School Musical 4 | big pizza na telefon | portfel | und zaune | dla płetwonurków, maski, płetwy, pianki