ZAJĘCIA WAKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Wakacyjne szachowo - warcabowe spotkania z dziećmi i młodzieżą

Poznawanie zasad gry od podstaw, dalsze doskonalenie umiejętności gry w szachy klasyczne, szachy chińskie (xiangqi) i warcaby stupolowe; popularyzacja i promocja szachów i warcabów wśród dzieci i młodzieży poprzez uatrakcyjnienie zajęć elementami zabawowymi.

Zajęcia w okresie od 01 lipca do 24 sierpnia 2011 – 2 razy w tygodniu po 4 godziny oraz 5 dni turniejowych; łączna ilość godzin turniejowo - szkoleniowych wynosi 68.

Fotogaleria z zajęć
Piknik Gier LogicznychAKTUALNOŚCI
W dniu 28 kwietnia 2011 Zarząd KGL "Szarotka" podpisał umowę z Wójtem Gminy Wadowice Górne o przyznaniu Klubowi dotacji na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu sportu wśród mieszkańców oraz promocji Gminy poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej.

Kwota: 6.250,00 zł - z czego zdecydowana większość dotyczy finansowania sportowych działań w ramach akcji "Wakacyjne szachowo - warcabowe spotkania z dziećmi i młodzieżą".


Dotacja obejmuje m.in. finansowanie:

● Wakacyjne szachowo - warcabowe spotkania z dziećmi i młodzieżą: poznawanie zasad gry od podstaw, dalsze doskonalenie umiejętności gry w szachy i warcaby stupolowe; popularyzacja i promocja szachów i warcabów wśród dzieci i młodzieży poprzez uatrakcyjnienie zajęć elementami zabawowymi - instruktor prowadzący szkolenie, Franciszek Mielecki.

● Turnieje szachowe (szachy klasyczne i chińskie)oraz Turniej w warcabach stupolowych "O Puchar Lata", będące podsumowującym i sprawdzającym elementem etapu szkolenia. Oddzielne rozgrywki w szachach i warcabach. Podział na grupy wiekowe. Osobny podział nagród dla chłopców i dziewczyn.

● Udział w I Ogólnopolski Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.

● Udział w IV Rycerskim Turnieju Szachowym na Zamku w Baranowie Sandomierskim w I dekadzie września.

● Doposażenie w sprzęt – zakup 20 kompletów warcabów stupolowych.
Nasza akcja ma na celu stworzenie atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym i obejmuje elementy sportowe i zabawowe.

Miejsce realizacji – w uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych obiektów – uzależnione jest od warunków pogodowych w poszczególnych dniach. Przewidywane są:
- obiekty i boisko LKS „Piast” Wadowice Górne
- kompleks sportowy Orlik
- pomieszczenia w Publicznym Gimnazjum w Wadowicach Górnych
- pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Wadowicach Górnych


COPYRIGHT BY www.krawiec-adam.pl   WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Hotels Sopot | Niedwiedza | namioty | toplista | Hotele