Wybory do Parlamentu Europejskiego - wyniki w Gminie Wadowice Górne26 maja 2019 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego - wyniki w Gminie Wadowice Górne


Zdecydowane zwycięstwo KW Prawo i Sprawiedliwość w Gminie Wadowice Górne - największy wynik procentowy w powiecie mieleckim.
1. KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 81,04%
2. KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD N ZIELONI - 11,91%
3. KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY - 3,01%
4. KWW KUKIZ ‘15 - 2,14%
5. KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA - 1,46%
6. KKW LEWICA RAZEM PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS - 0,28%
7. KKW POLEXIT - KOALICJA - 0,16%

Indywidualnie niekwestionowanym zwycięzcą został Poręba Tomasz (PiS) - 1801 głosów, dalej Skowrońska Krystyna (PO) - 148 głosów, Siekierski Czesław (PSL) - 129 głosów, Leniart Ewa (PiS) - 62 głosy, Braun Grzegorz (Konfederacja) - 61 głosów. Powyżej 30 głosów uzyskali jeszcze: Rzońca Bogdan (39), Pilch Piotr (39) i Wróblewska Krystyna (36) - wszyscy z PiS.

Frekwencja wyniosła 42,71%.
zobacz wyniki w poszczegolnych obwodach

38. Rocznica Porozumień Rzeszowsko - UstrzyckichRzeszów, 24 luty 2019 r.

38. Rocznica Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich


W dniu 24 lutego 2019 roku o godz. 12.00 w Katedrze Rzeszowskiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego odbyły się obchody 38 rocznicy podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Patronat honorowy nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda oraz Ks. Bp Edward Białogłowski – Krajowy Duszpasterz Rolników i Pszczelarzy. Obchody zorganizowane zostały przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz Duszpasterstwo Rolników.

Wprowadzenie do mszy św. poprowadził ks. kanonik Jerzy Uchman, Duszpasterz Rolników Diecezji Rzeszowskiej. Mszy św. w intencji Ojczyzny i polskich rolników przewodniczył Ks. Infułat Stanisław Mac. W kościele został odczytany przez Przewodniczącą Związku Teresę Hałas -okolicznościowy list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Po mszy św. w asyście licznych pocztów sztandarowych, delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą postać Ks. Abp Ignacego Tokarczuka, ufundowaną przez NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w 2016 roku, w 35 rocznicę porozumień. Złożono również kwiaty przy tablicy upamiętniającej miejsce strajku (dawny Dom Kolejarza).

Okolicznościowa konferencję prowadził przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Bednarz. Na wstępie przywitał zaproszonych gości: kapłanów, parlamentarzystów, przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli instytucji, sygnatariuszy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich; związkowców, rolników i wszystkich obecnych. Zostały odczytane okolicznościowe listy od Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Marka Kuchcińskiego, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Po wystąpieniach swoje referaty wygłosili: Pani Teresa Hałas –Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” a zarazem posłanka na Sejm RP, temat „Wczoraj… Dziś… Jutro… Rola i znaczenie Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich”. Ks. kanonik Jerzy Uchman Duszpasterz Rolników Diecezji Rzeszowskiej pt. „Pokora i skromność w nauczaniu św. Jana Pawła II”. Marcin Bukała IPN w Rzeszowie pt. „Strajki chłopskie 1981 i ich historyczne znaczenie”.

W dowód pamięci odznaczono odznaką „ZASŁUŻONY DLA NSZZ RI SOLIDARNOŚĆ” działaczy z terenu Gminy Wadowice Górne , Radomyśl Wielki i Czermin : Tadeusza Należnego, Adama Krawca, Józefa Ziębę, Romana Czuchrę, Kazimierza Koślę i Jana Dziekana.
W ręczono również okolicznościowe medale z okazji 100 –u lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które otrzymali min. Ks. kanonik Jerzy Uchman Duszpasterz Rolników Diecezji Rzeszowskiej, Izydor Miara, Henryk Cząstka, Józef Pelc.

W skład komitetu organizacyjnego weszli: Ks. Kanonik Jerzy Uchman – Duszpasterz Rolników Diecezji Rzeszowskiej, Jerzy Bednarz - Przewodniczący RW NSZZ RI „Solidarność”, Jan Bokota, Józef Sośnicki - Wiceprzewodniczący RW NSZZ RI „Solidarność, Wojciech Kopacz, Maria Należna, Tadeusz Należny, Bronisław Stec, Władysław Wesół, Anna Rurak, Renald Partyka, Izydor Miara, Leonard Fryc, Tadeusz Kopacz, Czesław Knapik, Roman Krzyśko, Roman Bazan, Bogdan Bednarz, Józef Bolka, Marek Stępak, Henryk Krzyś, Stanisław Krasoń, Stanisław Pawłowski, Franciszek Rurak, Ryszard Szewc, Czesław Bochenek, Władysław Gwóźdź, Marek Pieróg, Franciszek Trznadel, Roman Czuchra, Jan Dziekan, Adam Krzysztoń, Bogdan Świątek, Tadeusz Wójcik, Józef Zięba.

II Sesja Rady Gminy Wadowice GórneWadowice Górne, 28 listopada 2018

Podczas II sesji, oprócz podjęcia uchwał okołobudżetowych, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 oraz przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, dokonano m.in. wyboru stałych Komisji Rady Gminy, w skład których weszli.

Komisja Rewizyjna: Bednarz Magdalena (przewodnicząca), Ogara Mirosław, Pietras Witold, Stepczyk Michał, Węgrzyn Dawid.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Bednarz Magdalena (przewodnicząca), Dziewit Tomasz, Pawlicki Andrzej, Stepczyk Michał, Sypek Zdzisław.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Budżetu: Pawlicki Andrzej (przewodniczący), Czech Władysław, Haracz Krzysztof, Lazur Józef, Maciejak Krzysztof.

Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Sportu i Przestrzegania Prawa: Sypek Zdzisław (przewodniczący), Czepiel Andrzej, Dziewit Tomasz, Łachut Ewa, Skoczylas Joanna.

Wójt Gminy, Michał Deptuła, poinformował m.in. o organizowanym wspólnie z SOKiR i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy, Kiermaszu Światecznym, który odbędzie się 9-ego grudnia w godz. od 10.00 - 16.00 przed budynkiem Urzędu Gminy. Zaapelował również o przekazanie mieszkańcom informacji, że każdy poniedziałek będzie dniem, w którym mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi, sugestie i problemy bezpośrednio u Wójta (tzw. dzień przyjęć dla mieszkańców).

Na sesji obecni byli i zabierali głos radni powiatowi - Maria Należna, Stefan Rysak i Zdzisław Lasota.

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Wadowice Górne - listopad 2018Wadowice Górne, 19 listopada 20

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy odbyła się zgodnie z porządkiem obrad zaproponowanym przez Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu. Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny, Zdzisław Sypek. Po złożeniu ślubowania, którego treść odczytał najmłodszy radny, Dawid Węgrzyn, radni mogli podejmować prawomocne decyzje.

Pierwsza podjęta uchwała dotyczyła wyboru Przewodniczącego Rady. Funkcję tę objął Krzysztof Maciejak z Jam, przejmując jednocześnie dalsze prowadzenie obrad. Kolejna uchwała dotyczyła wyboru Wiceprzewodniczących Rady, którymi zostali Joanna Skoczylas z Wampierzowa i Andrzej Czepiel z Wadowic Górnych.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, Adam Krawiec, wręczył nowo wybranemu wójtowi, Michałowi Deptule, zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Wadowice Górne. Po złożeniu ślubowania przed Radą, Michał Deptuła zaczął formalnie pełnić obowiązki wójta.

Wójt Gminy, Michał Deptuła, w swoim wystąpieniu nawiązał do czekających w rozpoczynajacej się kadencji zadań i przedsięwzięć priorytetowych, pogratulował radnym wyboru, a także podziękował ustępującemu wójtowi, Jerzemu Kosowi, za działania na rzez rozwoju Gminy.

Obecny na sali Jerzy Kos pogratulował zwycięstwa swojemu następcy, pokrótce wymienił rozpoczęte zadania wymagające kontynuacji, następnie wręczył Michałowi Deptule projekt budżetu na rok 2019 oraz kopie umów o przyznanych dotacjach ze środków Unii Europejskiej. Podziękował także obecnym sołtysom za współpracę, wręczając pamiątkowe albumy.

Ostatnia sesja Rady Gminy Wadowice Górne - październik 2018Wadowice Górne, 21-22 października 2018

Już w I turze wyborów Michał Deptuła wybrany został Wójtem Gminy Wadowice Górne uzyskując 51,07% ważnie oddanych głosów (1618). Na dotychczasowego Wójta, Jerzego Kosa, zagłosowało 1214 wyborców (38,32%), trzeci kandydat, Franciszek Kagan, uzyskał 336 głosów (10,61%).
zobacz szczegółowe wyniki w obwodach

W wyborach do Rady Gminy Wadowice Górne, spośród 15-tu wybranych radnych, zaledwie trzech pełniło tę funkcję w kończącej się kadencji, z pozostałej dwunastki wielu zasiądzie w radzie po raz pierwszy.
zobacz szczególowe wyniki w okregach
Frekwencja wyniosła ok. 53,5%/
Kolorem żółtym zaznaczono zwycięzców tych wyborów./


W wyborach do Rady Powiatu Mieleckiego z okręgu wyborczego nr 3, obejmującego Gminę Wadowice Górne oraz Miasto i Gminę Radomyśl Wielki, wybrani zostali Lasota Zdzisław i Należna Maria z KWW Prawo i Sprawiedliwość oraz Lonczak Stanisław i Rysak Stefan z KWW Razem dla Powiatu Mieleckiego.


Ostatnia sesja Rady Gminy Wadowice Górne - październik 2018Wadowice Górne, 18 października 2018

W czwartkowe południe rozpoczęła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy Wadowice Górne.
W części roboczej posiedzenia radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych oraz podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 i uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wadowice Górne.
Wójt Gminy, Jerzy Kos, podziękował radnym za cztery lata współpracy i zaangażowania na rzecz rozwoju Gminy Wadowice Górne i lokalnej społeczności.
Po sesji odbyło się w Domu Weselnym „Astoria” spotkanie radnych i sołtysów, na którym Wójt Gminy wręczył radnym pisemne podziękowanie wraz z upominkiem książkowym "100 Polskich Patriotów - w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym".

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej działalność Solidarności Rolników Indywidualnych Ziemi RadomyskiejRadomyśl Wielki, 07 października 2018

W dniu 7 października 2018 roku w Radomyślu Wielkim odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy na budynku dawnej siedziby biura Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Odsłonięcia tablicy dokonali Przewodniczący Rady Wojewódzkiej w Rzeszowie a zarazem Sekretarz Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Bednarz, Ks. Proboszcz Jerzy Bulsa, działacz „Solidarności RI” i inicjator umieszczenia tablicy Kazimierz Kośla oraz działacz „Solidarności RI” i fundator tablicy Wiesław Kilian.

W trakcie uroczystości wręczono okolicznościowe medale upamiętniające działalność NSZZ RI „Solidarność” działaczom Związku z lat osiemdziesiątych.
Z Gminy Radomyśl Wielki: Kazimierz Kośla, Franciszek Turczyn, Tadeusz Pająk, Józef Cetnar, Roman Czuchra, Eugeniusz Maj, Leokadia Wawrzonek, Tadeusz Makuch, Wiesław Kilian, Jan Dusza, Stanisław Weryński, Jan Błach, Józef Siembab. Z Gminy Wadowice Górne: Tadeusz Należny, Adam Krawiec, Józef Zięba, Edward Galica. Z Gminy Czermin: Jan Dziekan.

Okolicznościowy referat wygłosił Jerzy Bednarz, list od Przewodniczącej Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” Teresy Hałas odczytała Maria Należna - Sekretarz Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Rzeszowie, zaś list od Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla odczytała Maria Napieracz - Przewodnicząca Prawa i Sprawiedliwości w Radomyślu Wielkim.


Wybory samorządowe 2018 w Gminie Wadowice Górne21 października 2018

Obwieszczenie GKW z dnia 04.10.2018 o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wadowice Górne w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018

Obwieszczenie GKW z dnia 04.10.2018 o zarejestrowanych kandydatach na radnych Rady Gminy Wadowice Górne w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018

Zarejestrowani kandydaci na radnych Rady Powiatu Mieleckiego w okręgu Nr 3: miasto i gmina Radomyśl Wielki oraz gmina Wadowice Górne w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018

Składy Komisji Wyborczych w Gminie Wadowice Górne w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018


36 Rocznica Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich - Rzeszów, luty 2017Rzeszów, 19 luty 2017

W niedzielę, 19-ego lutego, odbyły się w Katedrze Rzeszowskiej obchody 36. Rocznicy Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich, zorganizowane przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" i Duszpasterstwo Rolników.


Powiatowy opłatek PiS w MielcuMielec, 29 stycznia 2017

W niedzielę, 29-ego stycznia odbyło się spotkanie opłatkowo - noworoczne przedstawicieli struktur PiS powiatu mieleckiego, w którym uczestniczyli m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła.

Powiatowy opłatek strażaków OSP w Wadowicach GórnychWadowice Górne, 29 stycznia 2017

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu mieleckiego spotkali się 29-ego stycznia w Wadowicach Górnych na tradycyjnym opłatku.
Pierwszą część uroczystości stanowiła Msza św. w kościele parafialnym p.w. św. Anny w Wadowicach Górnych, której przewodniczył i homilię wygłosił Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Bp Andrzej Jeż.
Druga część uroczystości odbyła się w miejscowej remizie strażackiej, którą poprowadził prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Mielcu, Franciszek Augustyn

Rocznica porozumień rzeszowsko - ustrzyckich - Rzeszów 2016Rzeszów, 21 luty 2016

W niedzielę, 21 lutego, odbyły się w Katedrze rzeszowskiej uroczyste obchody XXXV Rocznicy Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich.
Mszy św. przewodniczył Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, a homilie wygłosił Biskup Edward Frankowski z Sandomierza.
List Prezydenta Andrzeja Dudy odczytała Minister Barbara Fedyszak-Radziejowska. Oprócz licznie zgromadzonego duchowieństwa, w uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele Parlamentu, władz administracyjnych i samorządowych, uczestnicy porozumień oraz delegacje rolników, w tym delegacja z Wadowic Górnych.

Po Mszy św. poświęcona została tablica pamiątkowa od polskich rolników z podziękowaniem „Panu Bogu za opiekę, a niezłomnemu orędownikowi sprawy chłopskiej, Abp. Ignacemu Tokarczukowi, za pasterską troskę”.
Kolejnymi punktami uroczystości było złożenie kwiatów przy pomniku św. Jana Pawła II oraz konferencja w Kościele Dolnym Katedry.
/foto: Paulina Należna/
Zobacz także na   www.promocja.mielec.pl

Parlament 2015 - Gmina Wadowice GórneWybory do Sejmu i Senatu - wyniki głosowania w gminie Wadowice Górne, 25 października 2015

Uprawnionych:  5 866 ● Głosujących:  2 732 ● Frekwencja:  46,57 %

SEJM: Głosy ważne: 2635 ● Głosy nieważne: 97
KW Prawo i Sprawiedliwość: 1442 głosy - 54,72 %
KW Polskie Stronnictwo Ludowe: 582 głosy - 22,09 %
KWW Wyborców "Kukiz'15": 232 głosy - 8,80 %
KW Platforma Obywatelska RP: 140 głosów - 5,31 %
KW KORWiN: 71 głosów - 2,69 %
KW Partia Razem: 46 głosów - 1,75 %
KW Nowoczesna Ryszarda Petru: 46 głosów - 1,75 %
KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni: 42 głosy - 1,59 %
KWW Wyborców Zbigniewa Stonogi: 26 głosów - 0,99 %
KW Kongres Nowej Prawicy: 5 głosów - 0,19 %
KWW Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!": 3 głosy - 0,11 %

SENAT: Głosy ważne: 2634 ● Głosy nieważne: 97
Ireneusz DZIESZKO (KW KORWiN): 374 głosy - 14,20 %
Ryszard KAPAŁA (KW Platforma Obywatelska RP): 464 głosy - 17,62 %
Zdzisław PUPA (KW Prawo i Sprawiedliwość): 1796 głosów - 68,19 %
zobacz wyniki w poszczególnych obwodach

Spośród kandydatów najwięcej głosów uzyskali:

Maria NAPIERACZ (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 498
Michał DEPTUŁA (KW Polskie Stronnictwo Ludowe) - 486
Zbigniew TYMUŁA (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 357
Andrzej GŁAZ (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 148
Józefa HRYNKIEWICZ (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 133
Krystyna SKOWROŃSKA (KW Platforma Obywatelska RP) - 116
Jan Władysław TARAPATA (KW Polskie Stronnictwo Ludowe) - 68
Maciej Przemysław MASŁOWSKI (KWW "Kukiz'15") - 67
Anna Magdalena KANTOR-KILIAN (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 56
Grzegorz ZIOMEK (KWW "Kukiz'15") - 55
zobacz imienne wyniki w poszczególnych obwodach

Referendum 2015 - Gmina Wadowice GórneWybory do Sejmu i Senatu - wyniki głosowania w gminie Wadowice Górne, 25 października 2015

Uprawnionych:  5 903

Głosujących:  436

Frekwencja:  7,39 %

Pytanie pierwsze (Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?):
Głosy ważne - 422 - w tym: TAK - 349, NIE - 73 ; Głosy nieważne - 14
Pytanie drugie (Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?):
Głosy ważne - 425 - w tym: TAK - 89, NIE - 336 ; Głosy nieważne - 11
Pytanie trzecie (Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?):
Głosy ważne - 422 - w tym: TAK - 360, NIE - 62 ; Głosy nieważne - 14
zobacz wyniki w poszczególnych obwodach głosowania

Uroczystość wręczenia aktu nadania Honorowego Obywatela Gminy Wadowice Górne Jego Ekscelencji Arcybiskupowi dr Wojciechowi ZiembieWadowice Dolne, 19 sierpnia 2015

Uroczystość wręczenia aktu nadania Honorowego Obywatela Gminy Wadowice Górne Jego Ekscelencji Arcybiskupowi dr Wojciechowi Ziembie

ZOBACZ TAKŻE:
JE Abp dr Wojciech Ziemba - Honorowym Obywatelem Gminy Wadowice Górne
ORAZ:
Zobacz archiwalny (z 2001 r.) folder wydany z inicjatywy Funduszu Misyjnego w Wadowicach Górnych z okazji otrzymania przez Biskupa Wojciecha Ziembę nominacji Arcybiskupa Metropolity Białostockiego.

Wybory prezydenckie 2015 - II turaII TURA GŁOSOWANIA W GMINIE WADOWICE GÓRNE, 24 maja 2015

DUDA Andrzej Sebastian: 2507 głosów (80,48%)
KOMOROWSKI Bronisław Maria: 608 głosów (19,52%).
Frekwencja: 54,02%
zobacz szczegółowe wyniki w poszczególnych obwodach     ilustracja wyników na wykresie

Konferencja samorządowa w Gminie Wadowice GórneI TURA GŁOSOWANIA W GMINIE WADOWICE GÓRNE, 10 maja 2015

DUDA Andrzej Sebastian: 1509 głosów (57,53%) , KUKIZ Paweł Piotr: 490 głosów (18,68%) , KOMOROWSKI Bronisław Maria: 336 głosów (12,81%). Pozostali kandydaci uzyskali poniżej 5% głosów.

zobacz szczegółowe wyniki w poszczególnych obwodach     ilustracja wyników na wykresie

Konferencja samorządowa w Gminie Wadowice GórneWadowice Dolne, 09 kwietnia 2015

We czwartek, 9-ego kwietnia 2015 r. odbyła się w budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wadowicach Dolnych konferencja, której organizatorami byli: Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Starosta Powiatu Mieleckiego – Zbigniew Tymuła, Wójt Gminy Wadowice Górne – Jerzy Kos oraz Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Jerzy Jakubiec.
Konferencja przebiegała pod hasłem „Wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej w latach 2014 – 2020”.

Migawki z sesji Rady Gminy Wadowice Górne

Wadowice Górne, 31 marca 2015

Migawki z Sesji Rady Gminy Wadowice GórneWybory sołtysów w Hminie Wadowice GórneGmina Wadowice Górne, luty - marzec 2015

Zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Wadowice Górne. Tylko w jednym przypadku dokonano zmiany. Z uwagi na rezygnację z ponownego kandydowania przez Józefa Masajadę, nowego sołtysa ma wieś Kawęczyn. W pozostałych miejscowościach wybierano dotychczasowych sołtysów. Większe zmiany zaszły natomiast w składach rad sołeckich.

Rocznica porozumień rzeszowsko - ustrzyckich, luty 2015Rzeszów, 22 luty 2015 - 34 Rocznica Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich

Delegacja z Gminy Wadowice Górne, związana z "Solidarnością" Rolników Indywidualnych, na obchodach XXXIV rocznicy zawarcia Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich.

Rolnicy się jednocza - Wadowice Dolne, luty 2015Wadowice Dolne, 09 luty 2015 - Rolnicy się jednoczą

W budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji odbyło się spotkanie rolników, w większości z terenu gmin Wadowice Górne i Radomyśl Wielki.
Poświęcone było omówieniu aktualnej sytuacji rolników oraz możliwościom wypracowania nowych bądź wsparcia już trwających akcji protestacyjnych.
W dyskusji uczestniczyli m.in. senator Zdzisław Pupa, wicestarosta powiatu mieleckiego Maria Napieracz, wójtowie gmin - Jerzy Kos (Wadowice Górne) i Andrzej Głaz (Tuszów Narodowy) oraz Jakub Cena - asystent europosła Tomasza Poręby i Tomasz Leyko - asystent marszałka województwa podkarpackiego, Władysława Ortyla. Spotkaniu przewodniczył Eugeniusz Kmieć z Woli Wadowskiej.

Spotkanie opłatkowe PiS  Gminy Wadowice Górne01 luty r. - Spotkanie opłatkowe PiS Gminy Wadowice Górne.

Spotkanie odbyło się w budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Spośród zaproszonych gości przybyli m.in. Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego i Zbigniew Tymuła - Starosta Powiatu Mieleckiego.
Uroczystość była także okazją do zaprezentowania dorobku kulturalnego SOKiR.

Świąteczna Sesja Rady  Gminy Wadowice Górne29 grudnia 2014 r. - IV Świąteczna Sesja Rady Gminy Wadowice Górne.

IV Sesja Rady Gminy Wadowice Górne miała w większości charakter świąteczno - opłatkowy.
Spośród zaproszonych gosci na sesję przybył m.in. Starosta Powiatu Mieleckiego, Zbigniew Tymuła.
Pod koniec uroczystości miał miejsce wzruszający moment podziękowania za wieloletnią pracę w Urzędzie Gminy odchodzącym na emeryturę - Józefie Kozioł i Stanisławie Midura.

III Sesja Rady  Gminy Wadowice Górne17 grudnia 2014 r. - III Sesja Rady Gminy Wadowice Górne.

Tomasz Dziewit (Przebendów) i Krzysztof Haracz (Wierzchowiny) wybrani zostali wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Wadowice Górne. Na 15 głosujących obydwaj uzyskali po 14 głosów.

Wybrano także skład osobowy Komisji Rewizyjnej oraz powołano dwie stałe komisje, tj. Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Budżetu oraz Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Sportu i Przestrzegania Prawa.

Jerzy Kos oficjalnie Wójtem Gminy Wadowice Górne09 grudnia 2014 r. - Jerzy Kos oficjalnie Wójtem Gminy Wadowice Górne

Uroczyste wręczenie zaświadczenia przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranemu Wójtowi, złożenie ślubowania przed Radą oraz krótkie wystąpienie nowego Wójta Gminy Wadowice Górne, Jerzego Kosa - to trzy punkty porządku obrad sesji, która rozpoczęła się o godz. 16.00 w dniu 9-ego grudnia 2014 r. Z chwilą złożenia ślubowania Jerzy Kos przejął oficjalnie obowiązki Wójta Gminy.
/foto: Krzysztof Nagaś, Witold Sito/

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Wadowice Górne01 grudnia 2014 r. - Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Wadowice Górne

Ślubowanie i wybór przewodniczącego to dwa główne punkty porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Wadowice Górne. Sesji przewodniczyła radna seniorka, Aleksandra Midura; natomiast rotę ślubowania odczytał najmłodszy radny, Łukasz Skiba. Na przewodniczącą rady wybrano radną z Wadowic Górnych, Annę Niedbała - 11 głosów za, 3 głosy przeciw, jeden głos nieważny.
/foto: Witold Sito/


Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Wadowice GórneII TURA GŁOSOWANIA NA WÓJTA GMINY - 30 listopada 2014 r.

KOS Jerzy nowym Wójtem Gminy Wadowice Górne
KOS Jerzy - 1658 głosów, tj. 58,01 %            RYSAK Stefan - 1200 głosów, tj. 41,99 %

Wyniki głosowania w poszczególnych obwodach


Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Wadowice GórneWYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE WADOWICE GÓRNE - 16 listopada 2014 r.

Żaden z kandydatów na Wójta Gminy Wadowice Górne nie uzyskał wymaganej liczby głosów; do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczeni zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, tj.: KOS Jerzy Ryszard i RYSAK Stefan.

● Wyniki wyborów na Wójta Gminy Wadowice Górne
● Wyniki wyborów do Rady Gminy Wadowice Górne
♦ Wybory do Rady Pow. Mieleckiego - nieoficjalne wyniki głosowania w Gm. Wadowice Górne
♦ Wybory do Sejmiku Woj. Podk. - nieoficjalne wyniki głosowania w Gm. Wadowice Górne

wybory samorządowe 2014WIZUALIZACJA WYBORÓW NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Gmina Wadowice Górne          Powiat mielecki

Świetlica wiejska - Wadowice Górne
30 czerwca 2014 r.

Uroczystość z okazji zakończenia budowy świetlicy wiejskiej, przeznaczonej do pełnienia funkcji rekreacyjnych i społeczno - kulturalnych w Wadowicach Górnych, mieszczącej się na poddaszu Publicznego Gimnazjum.

Remont drogi w Zabrniu
06 czerwca 2014 r.

Rozpoczęły się roboty na drogach gminnych.
W najbliższym czasie zmodernizowane zostaną drogi w Zabrniu, Izbiskach, Kosówce i Piątkowcu.
Na zdjęciach remont drogi Zabrnie Szkoła - Dziubki.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 w gminie Wadowice Górne
25 maja 2014 r.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
w poszczególnych obwodach głosowania
na terenie Gminy Wadowice Górne

Alicja Wosik w Gminie Wadowice Górne15 maja 2014 r.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
Rady Gminy Wadowice Górne
z Wicewojewodą Podkarpackim, Alicją Wosik.

Sesja Rady Gminy w Wadowicach Górnych
29 kwietnia 2014 r.

44 Sesja Rady Gminy w Wadowicach Górnych
w obiektywie

Salon Urody | tanie wizytwki | australia phone cards | domena | picca na wynos