Bug

W Krainie Szachów - Młodzi Mistrzowie z Gimnazjum


Projekt realizowany przez

Klub Gier Logicznych "Szarotka" Wadowice Górne

w ramach Programu

"Równać Szanse 2009 - Regionalny Konkurs Grantowy"


Podsumowanie realizacji projektu

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

PLANOWANE EFEKTY - A: Co powstanie w wyniku projektu (wymień konkretne produkty np. publikacje, strony internetowe, mapy, przedstawienia, wyjazdy itp.)

A.1. Sekcja szachowa przy Publicznym Gimnazjum
A.2. Strona internetowa z realizacji projektu i osiągnięć uczestników.
A.3. Publikacje prasowe (TR Korso, Wizjer Regionalny, Wieści Regionalne) oraz publikacje na portalu internetowym: hej.mielec
A.4. Wyjazdy na zawody sportowe w ramach sekcji szachowej Klubu Gier Logicznych „Szarotka”.


OSIĄGNIĘTE EFEKTY - A:

ad. A.1 - Koordynatorami tworzącej się sekcji szachowej przy Publicznym Gimnazjum w Wadowicach Górnych zostali:
Krawiec Adrian
Naprawa Izabela


ad. A.2 - Adres strony internetowej:    www.szarotka-rs.pl

ad. A.3 - Publikacje w mediach:

Portal internetowy hej.mielec - 20.11.2009
Wieści Regionalne - 26.03.2010
Korso - 14.04.2010
Portal internetowy hej.mielec - 03.05.2010
Portal internetowy hej.mielec - 22.05.2010
Wizjer Regionalny - 26.05.2010
Portal internetowy hej.mielec - 30.05.2010
Portal internetowy hej.mielec - 31.05.2010
Korso - 08.06.2010
Portal internetowy hej.mielec - 12.06.2010
Portal internetowy hej.mielec - 14.06.2010
Portal internetowy hej.mielec - 14.06.2010
You Tube - hej.mielec.pl


ad. A.4 - Udział w turniejach szachowych poza projektem:

Wadowice Górne, 27 luty 2010: Finałowy Turniej Szachowy "Szukamy Talentów"
Bożek Aneta
Kramarz Kinga
Krawiec Adrian
Kręcigłowa Ewa
Midura Karolina
Midura Paweł
Naprawa Izabela
Ogorzałek Agnieszka
Pietras Anna
Strycharz Małgorzata
Warzecha Kinga


Wadowice Górne, 27 marca 2010: Wielkanocny Turniej Szachowy Dziewcząt
Bożek Aneta
Warzecha Kinga


Mielec, 28 marca 2010: XIV Ogólnopolski Wiosenny Turniej Szachowy o Puchar Prezesa MSM w Mielcu
Bożek Aneta
Krawiec Adrian
Warzecha Kinga

Leżajsk, 1 maja 2010: Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Leżajska
Bożek Aneta
Krawiec Adrian
Midura Paweł
Naprawa Izabela

Wadowice Górne, 19 maja 2010: X Indywidualne Szachowe Mistrzostwa Uczniów Gimnazjów Województwa Podkarpackiego na rok 2010
Bożek Aneta
Kramarz Kinga
Krawiec Adrian
Midura Paweł
Naprawa Izabela
Warzecha Kinga

Leżajsk, 29 maja 2010: VIII Międzynarodowy Turniej Szachowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych o "Uśmiech Dziecka 2010"
Grzanka Paweł
Kramarz Kinga
Krawiec Adrian
Kręcigłowa Ewa
Naprawa Izabela
Warzecha Kinga


Wadowice Górne, 12 czerwca 2010: Turniej Szachowy "Równać Szanse"
Kramarz Kinga
Krawiec Adrian
Kręcigłowa Ewa
Naprawa Izabela
Śpiewak Magdalena
Warzecha Kinga


PLANOWANE EFEKTY - B: W jaki sposób skorzystają młodzi ludzie na udziale w projekcie (wymień czego się nauczą, jakie umiejętności zdobędą, z kim nawiążą nowe relacje)?

B.1. Młodzież zdobędzie umiejętność gry w szachy w stopniu pozwalającym na udział w turniejach i zawodach.
B.2. Zdobycie lub podniesienie kategorii szachowych przez minimum 8 uczestników.
B.3. Zdobycie doświadczenia organizacyjnego do samodzielnego prowadzenia gimnazjalnej sekcji szachowej.
B.4. Nawiązanie kontaktów ze środowiskiem szachowym w innych gimnazjach, a także ścisłej współpracy z zarejestrowanym w PZSzach klubem sportowym, co w konsekwencji pozwoli na zostanie pełnoprawnym sportowcem.


OSIĄGNIĘTE EFEKTY - B:

ad. B.1 - Od początku realizacji projektu do 12 czerwca w turniejach szachowych grali:

Krawiec Adrian i Warzecha Kinga - w 7 turniejach
Kramarz Kinga i Naprawa Izabela - w 6 turniejach
Bożek Aneta - w 5 turniejach
Kręcigłowa Ewa i Midura Paweł - w 4 turniejach
Grzanka Paweł i Śpiewak Magdalena - w 2 turniejach
Czaja Kamil, Czaja Karolina, Jasiak Natalia, Leśniowska Paulina, Midura Karolina, Ogorzałek Agnieszka, Pietras Anna, Strycharz Małgorzata, Szot Agnieszka, Witkowska Monika - w 1 turnieju

ad. B.2 - Zdobyte kategorie szachowe

1/ Bożek Aneta, kat. IV, Wadowice Górne, 27 luty, TSz "Szukamy Talentów"
2/ Kramarz Kinga, kat. IV, Wad.G. 27 luty, TSz "Szukamy Talentów"
3/ Warzecha Kinga, kat. IV, Wad.G. 27 luty, TSz "Szukamy Talentów"
4/ Pietras Anna, kat. V, Wad.G. 27 luty, TSz "Szukamy Talentów"
5/ Strycharz Małgorzata, kat. V, Wad.G. 27 luty, TSz "Szukamy Talentów"
6/ Bożek Aneta, kat. III, Mielec, 28 luty, OTSz o Puchar Prezesa MSM
7/ Naprawa Izabela, kat. III, Wad.G. 22 maja, TSz o Mistrz. Gimnazjum
8/ Grzanka Paweł, kat. IV, Wad.G. 22 maja, TSz o Mistrz. Gimnazjum
9/ Leśniowska Paulina kat. IV, Wad.G. 22 maja, TSz o Mistrz. Gimnazjum
10/ Czaja Kamil, kat. V, Wad.G. 22 maja, TSz o Mistrz. Gimnazjum
11/ Kręcigłowa Ewa, kat. V, Wad.G. 22 maja, TSz o Mistrz. Gimnazjum
12/ Śpiewak Magdalena, kat. V, Wad.G. 22 maja, TSz o Mistrz. Gimnazjum
13/ Jasiak Natalia, kat. V, Wad.G. 22 maja, TSz o Mistrz. Gimnazjum
14/ Warzecha Kinga, kat. III, Wad.G. 12 czerwca, TSz "Równać Szanse"
15/ Śpiewak Magdalena, kat. IV, Wad.G. 12 czerwca, TSz "Równać Szanse"

PLANOWANE EFEKTY - C: W jaki sposób skorzysta na realizacji projektu organizacja?

C.1. Zwiększenie zaplecza i kadry szachowej juniorów – poszerzenie bazy członkowskiej.
C.2. Popularyzacja szachów jako dyscypliny sportowej i reklama Klubu w środowisku szachowym, która pozwoli w niedalekiej przyszłości ubiegać się o organizację na terenie Gminy turniejów rangi wojewódzkiej.
C.3. Wzrost zainteresowania Klubem przez sponsorów, władze Gminy oraz działaczy szachowych szczebla wojewódzkiego.


OSIĄGNIĘTE EFEKTY - C:

ad. C.1 - Uczestnicy, którzy wg. stanu na 31 maja wstąpili do Klubu w czasie realizacji projektu. ("Kliknięcie" w nazwisko prowadzi do karty personalnej zawodnika)

25.01.2010 CZAJA Karolina
25.01.2010 GRZANKA Paweł
25.01.2010 OGORZAŁEK Agnieszka
25.01.2010 PIETRAS Anna
25.01.2010 SZOT Agnieszka
25.01.2010 WARZECHA Kinga
27.02.2010 BOŻEK Aneta
27.02.2010 KRAMARZ Kinga
27.02.2010 KRĘCIGŁOWA Ewa
27.02.2010 STRYCHARZ Małgorzata
07.03.2010 KRAMARZ Katarzyna
25.05.2010 JASIAK Natalia
25.05.2010 ŚPIEWAK Magdalena

ad. C.2 - popularyzacja szachów i reklama Klubu

jak w punkcie A.3. oraz foto poniżej:
(z uwagi na żałobę narodową w związku z tragicznym wypadkiem samolotowym pod Smoleńskiem, turniej odbył się w terminie późniejszym niż podano w komunikacie, tj. 19-20 maja 2010)    zobacz serwis turniejowy
KRONIKADZIAŁANIA

Zajęcia szkoleniowe

Instruktor: Franciszek Mielecki – 15 godzin
• Teoria debiutów szachowych z omówieniem podziału na otwarte, półotwarte i zamknięte oraz podstawowe zasady gry obowiązujące w każdej z wyszczególnionych grup.
• Prowadzenie notacji szachowej (zapisu partii) oraz zasady obowiązujące przy rozgrywaniu partii w szachach klasycznych.

Instruktor: Zenon Chojnicki – 21 godzin
• Podstawowe przepisy i zasady obowiązujące na turniejach szachowych.
• Końcowa gra szachowa – z wyszczególnieniem:
- końcówki pionowe
- końcówki wieżowe
- praktyczne końcówki - motyw pata w końcówkach wieżowych
- końcówki lekko-figurowe oraz test z końcówek
- końcówki hetmańskie
- proste motywy kombinacyjne w grze końcowej


Instruktor: Adam Krawiec – 39 godzin
• Elementy taktyczne i strategiczne w środkowej grze szachowej.
• Konstruowanie kombinacji i siatek matowych.
W tym m.in.: podwójny atak; atak z odsłony; podwójny szach; związanie; poświęcenie; usunięcie lub odciągnięcie obrońcy; zaciągnięcie figury; otwarcie linii; usunięcie własnej przeszkody; przesłona; blokada; szpila; promocja pionka; wtrącone posuniecie (zyskanie tempa); granie na pata; osłabiona linia (pierwsza/ósma)

KONKURS ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ SZACHOWYCH
marzec - maj 2010
studium policealne | australia phone cards | serwery | Ksigarnia komputerowa | schody drewniane