Bug

W Krainie Szachów - Młodzi Mistrzowie z Gimnazjum


Projekt realizowany przez

Klub Gier Logicznych "Szarotka" Wadowice Górne

w ramach Programu

"Równać Szanse 2009 - Regionalny Konkurs Grantowy"

WYNIKI REGIONALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO

10 października został zakończony nabór wniosków w Programie "Równać Szanse 2009 - Regionalny Konkurs Grantowy". Na konkurs napłynęły 604 wnioski.
Decyzją czterech Regionalnych Komisji Ekspertów w Programie "Równać Szanse 2009 - Regionalny Konkurs Grantowy" 102 organizacje otrzymały dofinansowanie zgłoszonych projektów, w tym z poszczególnych województw:
(w nawiasie liczba złożonych wniosków)

dolnośląskie – 15   (72)
kujawsko-pomorskie – 9   (28)
lubelskie – 8   (41)
lubuskie – 4    (18)
łódzkie – 4   (22)
małopolskie – 7   (63)
mazowieckie – 5   (48)
opolskie – 2   (15)
podkarpackie – 5   (43)
podlaskie – 7   (25)
pomorskie – 7   (55)
śląskie – 5   (25)
świętokrzyskie – 5   (27)
warmińsko-mazurskie – 5   (34)
wielkopolskie – 8 (55)
zachodniopomorskie – 6   (33)

Dofinansowane projekty z województwa podkarpackiego:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czerminie, Czermin, Dzieje mieszkańców gminy, której jestem obywatelem, kwota dotacji: 5.800,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Głowienka, Głowienka, Głowieńskie wesele, kwota dotacji: 6.900,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury, Jasienica Rosielna, Jasi nic...jak to drzewiej bywało, kwota dotacji: 7.000,00 zł

Stowarzyszenie Harcerskie Skautfort, Rudnik nad Sanem, Tygiel - tworzymy nowe, kwota dotacji: 7.000,00 zł

Klub Gier Logicznych Szarotka Wadowice Górne, W Krainie Szachów - Młodzi Mistrzowie z Gimnazjum, kwota dotacji: 6.400,00 zł

"Równać Szanse" 2009

Misją Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).
Realizowane projekty, powinny rozwijać u młodzieży:
- umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;
- umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, poprzez udział w opracowaniu celów i harmonogramu projektu oraz badaniu jego efektów, a także poprzez naukę praktycznych umiejętności przydatnych w osiąganiu celów życiowych;
- umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
- przekonanie o własnych możliwościach, poprzez publiczne prezentowanie własnych działań i ich efektów, udział młodych ludzi w rozpowszechnianiu informacji o projekcie oraz stwarzanie(za pośrednictwem projektu) możliwości odniesienia osobistego sukcesu.
W programie organizacje pozarządowe, biblioteki gminne, gminne domy kultury oraz grupy nieformalne z całej Polski otrzymują dotacje na realizację własnych projektów mających na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.
Działania są prowadzone na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
Hale stalowe, Projektowanie, Wykonawstwo | osuszacze spronego powietrza | dzieci w debnie | darmowe ogoszenia | High School Musical 4