Klub Gier Logicznych "Szarotka Wadowice Górne"

U C Z E S T N I C Z Y L I    W    R E A L I Z A C J I    P R O J E K T U   ! ! !


Adrian
KRAWIEC

Izabela
NAPRAWA

Jacek
KUSEK

Paweł
MIDURA

Karolina
MIDURA

Klaudia
KOZIOŁ

Paweł
GRZANKA

Anna
PIETRAS

Agnieszka
OGORZAŁEK

Justyna
SERAFIN

Kinga
WARZECHA

Karolina
CZAJA

Agnieszka
SZOT

Małgorzata
STRYCHARZ

Katarzyna
KRAMARZ

Kinga
KRAMARZ

Aneta
BOŻEK

Ewa
KRĘCIGŁOWA

Monika
WITKOWSKA

Kamil
CZAJA

Natalia
JASIAK

Paulina
LEŚNIOWSKA

Magdalena
ŚPIEWAK

Angelika
WITEK

Katarzyna
SYPEK

Andrzelina
RZEMIŃSKA

Sylwia
KOŚCIELNA

Faustyna
NIEDBAŁA

Marta
KRZYŻEK

Adrian
LEŚ

Ola
LONCZAK

Klaudia
PIETRAS
portfel | Ksigarnia komputerowa | lampy witraowe | zakad pogrzebowy | pozycjonowanie