Bug

W Krainie Szachów - Młodzi Mistrzowie z Gimnazjum


Projekt realizowany przez

Klub Gier Logicznych "Szarotka" Wadowice Górne

w ramach Programu

"Równać Szanse 2009 - Regionalny Konkurs Grantowy"

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH

II połowa stycznia 2010
3 dni po 2 godziny – zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z przerabianego materiału

I połowa lutego 2010
2 dni po 2 godziny - zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z przerabianego materiału

II połowa lutego 2010 (ferie zimowe)
6 dni po 3 godziny - zajęcia teoretyczne oraz praktyczne rozgrywania partii szachów klasycznych z zapisem i zegarem szachowym

marzec 2010
4 dni po 2 godziny - zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z przerabianego materiału

kwiecień 2010
4 dni po 2 godziny - zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z przerabianego materiału

24 kwietnia 2010 (sobota)
Konkurs w rozwiązywaniu zadań szachowych (z nagrodami)

maj 2010
4 dni po 2 godziny - zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z przerabianego materiału

29 maja 2010 (sobota)
Turniej Szachowy o Mistrzostwo Publicznego Gimnazjum w Wadowicach Górnych (kwalifikacyjny na kategorie szachowe, z nagrodami)

I dekada czerwca 2010
2 dni po 2 godziny - zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z przerabianego materiału

12 czerwca 2010 (sobota)
Ogólnopolski Turniej Szachowy „Równać Szanse” dla uczniów gimnazjów z miast i gmin do 20 tyś. mieszkańców (kwalifikacyjny na kategorie szachowe, z nagrodami)

"Równać Szanse" 2009

Misją Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).
Realizowane projekty, powinny rozwijać u młodzieży:
- umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;
- umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, poprzez udział w opracowaniu celów i harmonogramu projektu oraz badaniu jego efektów, a także poprzez naukę praktycznych umiejętności przydatnych w osiąganiu celów życiowych;
- umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
- przekonanie o własnych możliwościach, poprzez publiczne prezentowanie własnych działań i ich efektów, udział młodych ludzi w rozpowszechnianiu informacji o projekcie oraz stwarzanie(za pośrednictwem projektu) możliwości odniesienia osobistego sukcesu.
W programie organizacje pozarządowe, biblioteki gminne, gminne domy kultury oraz grupy nieformalne z całej Polski otrzymują dotacje na realizację własnych projektów mających na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.
Działania są prowadzone na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
rkodzieo | koncentracja uwagi | Kompleksowa obsuga reklamowa firm | Odrodzenie W Muzyce | kwatery