APEL DO MIESZKAŃCÓW
  Szanowni Państwo!

  Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości chcemy przywrócić społecznej pamięci osoby związane z terenem obecnej Gminy Wadowice Górne, które walczyły na frontach pierwszej i drugiej wojny światowej.

  Pragniemy także pokazać życie społeczne, kulturalne, oświatowe na terenie naszej gminy w minionym stuleciu poprzez pryzmat rodzinnych pamiątek.

  W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa – mieszkańców Gminy Wadowice Górne, osób które wyemigrowały poza granice naszego regionu i kraju, a są w posiadaniu tego typu pamiątek, o wsparcie naszych działań.

  pełny tekst apelu
  ARTEFAKTY

BOHATEROWIE
Starszy ułan Stanisław Niedbała - ur. w Jamach 1904 roku, syn Mikołaja i Anny z d. Grzech

Wachmistrz Karol Walczak - ur. w Wadowicach Górnych 1909 roku, syn Jana i Franciszki z d. MiduraDOKUMENTY
Oryginał projektu bocznego (lewego) ołtarza w Wadowicach Górnych
Projekt i ołtarz wykonał Padykuła Jan z Wadowic Górnych, jego pomocnikami byli Pietras Franciszek, Midura Stefan i Wachta Michał.

REALIZOWANE PROJEKTY
"Utworzenie Izby Tradycji w Wadowicach Górnych oraz wydanie okolicznościowej broszury"

Okres realizacji: 01.06.-30.11.2018

Całkowita wartość projektu 11 996,22 zł, w tym dotacja z Gminy Wadowice Górne: 7 000 zł."Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Spotkania z historią"

Okres realizacji: 01.07-01.12.2018.

Całkowita wartość projektu 3 971,50 zł, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mielcu: 2 300 zł.
INFORMACJE
AKTUALNOŚCI
Stulecie Niepodleglości
HARMONOGRAM OBCHODÓWBieg Niepodległości

Bieg Niepodległości - Wadowice Dolne 2018 Wadowice Dolne, 12 maja 2018

Odbyła się kolejna impreza ramach obchodów jubileuszowych 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, objęta harmonogramem przedsięwzięć upamiętniających 100-tną Rocznicę. "Bieg Niepodległości" zorganizowany został przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Rekreacji, przy współudziale uczestniczących szkół. Sędzią głównym zawodów był Bogdan Mokrzycki, nagrody zwycięzcom wręczali - Wójt Gminy, Jerzy Kos oraz Dyrektor SOKiR, Zofia Midura.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Chłopcy klasy IV-V:
1. Kapinos Bartosz (ZS-P Wadowice Górne), 2. Kąkol Kacper (SP Wadowice Dolne), 3. Kramarz Łukasz (SP Izbiska)
Dziewczęta klasy IV-V:
1. Piechota Wiktoria (ZS-P Wadowice Górne), 2. Siembab Martyna (SP Jamy), 3. Gera Martyna (SP Wampierzów)
Chłopcy klasy VI-VII:
1. Kacała Sebastian (SP Wadowice Dolne), 2. Tomczyk Mateusz (SP Jamy), 3. Sroka Adam (SP Zabrnie)
Dziewczęta klasy VI-VII:
1. Turczyn Kornelia (SP Jamy), 2. Kramarz Maria (SP Izbiska), 3. Kramarz Zofia (SP Izbiska)
W grupie gimnazjalne pierwsze miejsca zajęli Piotr Midura i Julia Węgrzyn.


Obchody rocznicowe - posadzenie "Dębu Niepodległości"

3 maja w Wadowicach Górne - posadzenie Dębu Niepodległości Wadowice Górne, 03 maja 2018

W ramach obchodów jubileuszowych 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 3 maja odbyła się w Wadowicach Górnych kolejna uroczystość objęta harmonogramem przedsięwzięć upamiętniających 100. Rocznicę, nad którymi patronat sprawuje Gminny Komitet Organizacyjny w składzie: Jerzy Kos (przew.), Justyna Owcarz (z-ca przew.), Adam Krawiec, Maria Należna, Witold Sito, Beata Szkotnicka, Krystyna Wyzga.

Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym p.w. św. Anny, którą odprawił Proboszcz parafii, ks. Prałat Wojciech Duplak, w asyście ks. Prałata Mariana Midury. W wygłoszonej homilii ks. Proboszcz nawiązał do świąt obchodzonych w tym dniu - Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz święta narodowego ustanowionego na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W montażu słowno - muzycznym o charakterze religijno - patriotycznym zaprezentowali się uczniowie szkół podstawowych z Izbisk i Zabrnia, którzy za swój występ nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Po złożeniu wiązanki kwiatów przy figurce Matki Boskiej przez delegację w składzie: Anna Święch – Prezes stowarzyszenia „Nasze Wadowice”, Jan Kiełbasa – Sołtys wsi Wadowice Górne, Jan Walczak – Sołtys wsi Przebendów, licznie zgromadzeni wierni, w asyście orkiestry i pocztów sztandarowych przemaszerowali na tzw. stary cmentarz, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości.

Posadzony został symboliczny „Dąb Niepodległości” i odsłonięta tablica upamiętniająca wydarzenie, a także złożono wiązanki kwiatów przed pomnikiem. W delegacji uczestniczyli działacze samorządowi: Krystyna Wyzga – Prezes Towarzystwa Historyczno-Regionalnego w Wadowicach Górnych, Andrzej Czepiel – Radny Gminy Wadowice Górne i Ryszard Czepiel –Radny Gminy Wadowice Górne oraz działacze z lat 80-tych Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” - Tadeusz Należny, Józef Zięba i Marian Ogorzałek. Delegacja młodzieży szkolnej z Izbisk w składzie: Tomasz Midura, Wojciech Oleksiak i Mateusz Krzysztofik, złożyła wiązankę kwiatów przed pamiątkową tablicą, a asystę przy pomniku i tablicy pełniła młodzież gimnazjalna.

Posadzenia „Dębu Niepodległośąci” i odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali - Ks. Prałat Proboszcz parafii Św. Anny w Wadowicach Górnych - Wojciech Duplak, Anna Niedbała - Przewodnicząca Rady Gminy w Wadowicach Górnych oraz Jerzy Kos - Wójt Gminy Wadowice Górne.
Uroczystość zakończyła się krótką modlitwą za zmarłych i odśpiewaniem Roty.


Obchody rocznicowe - piknik patriotyczny

Piknik patriotyczny w Wadowicach Dolnych Wadowice Dolne, 29 kwietnia 2018

W ramach Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w Wadowicach Dolnych odbył się piknik patriotyczny, będący jedną z wielu imprez z kalendarza Gminnego Komitetu Obchodów Rocznicowych. Głównymi organizatorami niedzielnych uroczystości była Szkoła Podstawowa w Wadowicach Dolnych oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Rekreacji.

W części artystycznej, którą poprowadziła Justyna Owcarz, obejrzeliśmy pokaz tańców narodowych w wykonaniu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wadowice Górne, tj. SP Wadowice Dolne (Polonez), SP Zabrnie (Trojak), SP Izbiska (Krakowiak), SP Jamy (Taniec z flagami), ZS-P Wadowice Górne (Mazur), SP Wola Wadowska (Krakowiak), SP Wampierzów (Kujawiak i wybrane figury z kilku innych tańców).

Wójt Gminy, Jerzy Kos, w asyście Dyrektor SOKiR, Zofii Midura oraz Dyrektor SP Wadowice Dolne, Barbary Syper wraz z Beatą Jakubus i Agnieszką Kacała, wręczył nagrody i upominki zwycięzcom i uczestnikom konkursów plastycznych, których organizatorami był SOKiR i SP Wadowice Dolne.

Drugą część imprezy stanowił piknik, podczas którego prezentowali się m.in. młodzi artyści działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury i Rekreacji.


Turniej piłkarski w ramach obchodów 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Turniej piłkarski w ramach obchodów 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Wadowice Górne, 10 marca 2018

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dla uczczenia „Niezłomnych w walce o Ojczyznę” na obiektach Orlika odbył się turniej piłki nożnej pod patronatem Wójta Gminy Wadowice Górne.

Zwyciężyła drużyna LKS „Dromader” Chrząstów, przed LKS „Piast” Wadowice Górne, LKS Wierzchowiny i LKS „Plon” Kawęczyn. Wyróżnienia dla najlepszego bramkarza i zawodnika trafiły do Chrząstowa, a najlepszego strzelca do Wadowic Górnych.
Za zasługi dla rozwoju sportu Wójt Gminy odznaczony został przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej brązową odznaką.

Głównym organizatorem turnieju był LKS „Piast” Wadowice Górne, a impreza odbyła się w ramach Gminnego Programu Obchodów 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości.


Inauguracja obchodów 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Inauguracja obchodów 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Wadowice Górne, 03 marca 2018

3 marca 2018 roku w Wadowicach Górnych odbyła się inauguracja obchodów 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W tej uroczystości upamiętniono NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. Jest to święto tych, którzy po 1944 roku nie złożyli broni i dalej walczyli o wolną Polskę z władzą komunistyczną nadaną z Moskwy.

W przedstawionym montażu słowno-muzycznym profesjonalnie zaprezentowali się uczniowie ZSP w Wadowicach Górnych i SP im. gen. pil. Bolesława Stachonia w Woli Wadowskiej. Wspomnieli min. postacie rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.
Przedstawiony został krótkometrażowy filmu „Ojciec i syn”, nagrodzony Aniołem Wolności na IX festiwalu filmowym Niepokorni, Niezłomni Wyklęci 2017 w Gdyni, I miejsce w kategorii „Młodzi Dla Historii”.
Refleksje o losach Żołnierzy Niezłomnych przybliżył dr Ryszard Ziobroń w referacie pt. „W nadziei wbrew nadziei”, wprowadzając uczestników spotkania w atmosferę tamtych czasów. Wówczas wielu z nich zapłaciło za swą postawę najwyższą cenę jaką jest życie.

Dzisiaj po latach zaprogramowanego zapomnienia wracają tamte czasy do szerokiej świadomości historycznej Polaków. Głównym organizatorem uroczystości było Towarzystwo Historyczno –Regionalne w Wadowicach Górnych w skład którego wchodzą Krystyna Wyzga, Justyna Owcarz, Maria Należna, Beata Szkotnicka, Małgorzata Midura, Adam Krawiec, Witold Sito. Partnerami uroczystości byli: ZSP w Wadowicach Górnych, SP Wola Wadowska, OSP Wadowice Górne, Stowarzyszenie „Nasze Wadowice”, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy parafii Wadowice Górne.
Podczas uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Jerzy Kos , ks. Janusz Michalik oraz Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Maria Napieracz. Spotkanie prowadziła Małgorzata Midura.

Rozpoczęty cykl spotkań w ramach obchodów 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ma charakter otwarty; organizatorzy w formie bezimiennych zaproszeń zapraszają wszystkich, dla których ważne jest przywrócenie prawdy o naszej historii.


Pierwsze spotkanie Gminnego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Komitet Organizacyjny Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP w Gminie Wadowice Górne     Komitet Organizacyjny Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP w Gminie Wadowice Górne     Komitet Organizacyjny Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP w Gminie Wadowice Górne     Komitet Organizacyjny Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP w Gminie Wadowice Górne

Wadowice Górne, 15 grudnia 2017

Na swoim pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie KGL "Szarotka", Komitet wybrał ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którzy będą koordynować działania na etapie przygotowań oraz realizacji obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości. Przewodniczącym został Wójt Gminy Wadowice Górne, Jerzy Kos, a wiceprzewodniczącym Justyna Owcarz.

Przyjęto ramowy, wstępny projekt programu działania w roku setnej rocznicy. Jego filarami są uroczystości związane z obchodami Rocznicy Żołnierzy Wyklętych (marzec), 3 Maj, 15 Sierpień oraz finalna uroczystość 11-ego Listopada. Podejmowane będą także inne inicjatywy w okresach nie wymienionych powyżej, w tym m.in. wydanie broszury upamiętniającej postacie i działania szeroko rozumianego ruchu niepodległościowego.

Komitet apeluje do mieszkańców o zgłaszanie osób godnych upamiętnienia (wraz z krótka notatką biograficzną i zdjęciami do wypożyczenia).
Mile widziane są także wszelkie inne inicjatywy, podejmowane przez różne podmioty - w tym szkoły czy stowarzyszenia - których organizatorzy chcieliby wpisać swoje działania w program Gminnych Obchodów Roku Niepodległościowego, bądź włączyć się w już proponowane inicjatywy.

Organizacji uroczystości związanych z Rocznicą Żołnierzy Wyklętych podjęło się już Towarzystwo Historyczno - Regionalne w Wadowicach Górnych.


Gminny Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Powstał Komitet Organizacyjny Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP w Gminie Wadowice Górne

Wadowice Górne, 11 grudnia 2017

Powstał Komitet Organizacyjny Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP w Gminie Wadowice Górne.

Zarządzeniem Wójta Gminy Wadowice Górne Nr 335/2017 z dnia 11 grudnia 2017 powołany został Komitet Organizacyjny Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Wadowice Górne w składzie: Jerzy Kos, Krystyna Wyzga, Justyna Owcarz, Maria Należna, Beata Szkotnicka, Adam Krawiec, Witold Sito.
WŁADZE STOWARZYSZENIA

ZARZĄD

•   WYZGA Krystyna - Prezes
•   SITO Witold - Wiceprezes
•   OWCARZ Justyna - Sekretarz
•   MIDURA Małgorzata - Skarbnik
•   


KOMISJA REWIZYJNA

•   NALEŻNA Maria - Przewodnicząca
•   SZKOTNICKA Beata - Członek
•   


ADRES SIEDZIBY

Wadowice Górne 133 "e"
(świetlica wiejska w Wadowicach Górnych)


e-mail:   thr.wad.g@gmail.com
INFORMACIE


INFORMACJE


INFORMACJE


INFORMACJE


INFORMACJE


Copyright by www.krawiec-adam.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt
mycie okien | obrazy | treppen polen | Export - Import - oferty | rkodzieo