Wampierzów

Wampierzów raz pierwszy wspomniano w dokumentach z 1581 jako wieś należąca do szlachty. W 1880 roku było 105 Żydów z ogólnej liczby 2070 mieszkańców. W 1921 roku było 101 Żydów na ogólną liczbę 1 596 mieszkańców.
Ze względu na bliskość Wampierzowa do Radomyśla Wielkiego, możemy założyć, że pod koniec lipca 1941 roku, Żydzi z Wampierzowa – podobnie jak inni Żydzi – byli wysiedlani z rodzinnych stron i wysyłani do Radomyśla Wielkiego. Ta wspólnota została wytępione w dniu 19 lipca 1942 roku. Niektórzy z Żydów zginęli na miejscu lub w pobliskim lesie. Większość wywieziono do Dębicy, a stamtąd, kilka dni później, do obozu w Majdanku.
/opracowanie według http://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/

The 1929 Business Directory. Submitted and translated by Susana Leistner Bloch

1935 r. - Krwawe awantury Kawęczynie
Odrodzenie W Muzyce | maszyny pakujące | alveo | namioty | rękodzieło